harry@hvanwijk.nl
Telefoon: 020 - 647 47 48

CO2 Prestatieladder

H. van Wijk transport- en aannemersbedrijf & H. van Wijk Bestratingen hebben zich in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Duurzaamheid krijg een steeds grotere rol binnen de maatschappij en wordt door veel opdrachtgevers geëist. Op dit moment hebben wij de gehele CO2 uitstoot in kaart gebracht en hebben initiatieven genomen om deze terug te dringen.

Begin 2018 zijn wij gestart met het certificeringstraject om de hoogste trede van de CO2-prestatieladder te bereiken, namelijk niveau 5. Sinds 15 juni 2018 zijn wij CO2-prestatieladder niveau 5 gecertificeerd!

CO2 prestatiecertificaat niveau 5

De CO2 prestatieladder bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Inzicht:

Dit is vastgelegd in de Footprint

Footprint 2014

Footprint 2015

Footprint 2016

Footprint 2017

Footprint 2018

B. CO2 reductie:

Hiervoor is het Energiemanagementplan opgesteld. De inspanningen om de CO2 reductie te behalen zijn hierin vastgelegd

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2019

C. Transparantie:

Hiervoor is het Communicatieplan opgesteld. De wijze van transparant (intern en extern) communiceren over de CO2 reductie is hierin vastgelegd.

3.C. Communicatieplan 2019

D. Participatie:

De CO2-prestatieladder vraagt om participatie aan initiatieven om de CO2 uitstoot te verminderen. Wij zijn gestart met de volgende initiatieven:

  • Voorlichting geven over Het Nieuwe Rijden.
  • Voorlichting geven over Het Nieuwe Draaien.
  • Onderzoek naar nieuwe Hybride machines.
  • Onderzoek naar alternatieve milieuvriendelijkere brandstoffen.
  • Onderzoek naar het gebruik van elektrische auto’s, In februari 2016 is de 1e elektrische auto aangeschaft. Deze wordt 2 jaar getest.

Scope 3

Omdat wij ook de CO2-uitstoot in de gehele bedrijfsketen willen verlagen zijn deze in kaart gebracht en verder geanalyseerd.

4.A.1 Scope 3 analyse 2018

4.A.3 Ketenanalyse Inhuurtransport

Geïmplementeerde maatregelen:

  • Op dit moment onderzoeken wij de alternatieve brandstof HVO dit kan de CO2 uitstoot tot 89% verminderen.
  • Er is nog een EURO 6 vrachtauto besteld. Deze zal eind 2018 in gebruik worden genomen.
  • De 1e 8×4 euro vrachtauto is in gebruik genomen.
  • De eerste 100% elektrische auto is in gebruik genomen, uit de Footprint van 2016 blijkt dat de totale CO2 uitstoot door de elektrische auto met ca. 10% is afgenomen!

Projecten met gunningvoordeel:

  • Raamoverkomst Kleine rioleringswerkzaamheden Amstelveen

Projectsheet CO2 Amstelveen

Op het project is ca. 112,8 ton CO2 uitgestoten.

Daarnaast hebben wij ons aangemeld voor het initiatief Benchmark met diverse collega bedrijven. Hierbij wisselen wij actief informatie uit en vergelijken de CO2 uitstoot en hoe deze kan worden teruggedrongen. Voor meer informatie zie www.skao.nl

Vraag informatie op