Diensten

DIVERSE DISCIPLINES BINNEN GWW EN TRANSPORT

We realiseren met onze eigen medewerkers en materieel zowel kleine als grote projecten binnen Infra en bieden met Transport een aanvullende dienst voor het vervoer van uw grond- en afvalstoffen.

Grondwerk

GRONDVERZET VAN KLEIN TOT GROOT

Het ontgraven, verzetten, leveren en aanbrengen van grond. Bouwputten uitgraven, de oorspronkelijke grondslag vervangen en het aanbrengen van een draagkrachtige laag waarop voortgebouwd kan worden. Allemaal facetten die wij binnen de Infra projecten voor onze opdrachtgevers realiseren.

Sanering

ZORGVULDIG ONTZORGEN

Steeds vaker komen we saneringstrajecten tegen binnen de uitvoering van onze projecten. Iets wat altijd zorgvuldig dient te worden opgepakt. En wat we dan ook met samenwerkende partijen verzorgen, zodat we onze opdrachtgevers volledig kunnen blijven ontzorgen.

Rioolwerk

VAN HUISAANSLUITINGEN TOT COMPLEET SYSTEEM

Een goed aangelegd riool gaat langer mee, geeft minder storingen en is daarmee dan ook duurzaam. We zijn ervaren. Van het vervangen van huisaansluitingen tot het aanleggen van een compleet rioolsysteem, zowel gescheiden als traditioneel gemengde rioolstelsels. Bovendien kunnen we snel schakelen bij calamiteiten met onze eigen onderhoudsploeg.

Machineverhuur

MEER MOGELIJK MAKEN

Verhuur van shovels en kranen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden en ook inclusief machinist. Bestratingsmachines, zowel traditioneel als elektrisch. Het is allemaal mogelijk met onze machineverhuur.

Straatwerk

ZOWEL MACHINAAL ALS TRADITIONEEL

Goed straatwerk vergt een gedegen voorbereiding, de beschikking over de benodigde machines en gereedschappen én vakmanschap. Hele woonwijken worden er door ons voorzien van nieuw, machinaal straatwerk, maar ook kleine projecten en divers onderhoud wordt door onze medewerkers vakkundig ingevuld. Daarbij kunnen we het straatwerk desgewenst volledig met behulp van ons eigen elektrisch materieel en gereedschap uitvoeren.

Transport

VERVOER VAN GRONDSTOFFEN BINNEN DE WEGENBOUW

We beschikken over diverse vrachtauto’s voor het transporteren van wegenbouwmaterialen. Groot en klein, voertuigen speciaal voor het stedelijk gebied, containerauto’s met laad- en loskraan en kieper voor groot transport. De van oudsher, oorspronkelijke bedrijfsactiviteit is er nog altijd.