Diensten

DIVERSE DISCIPLINES BINNEN GWW EN TRANSPORT

We realiseren met onze eigen medewerkers en materieel zowel kleine als grote projecten binnen Infra en bieden met Transport een aanvullende dienst voor het vervoer van uw grond- en afvalstoffen.

Engineering en voorbereiding

Opdrachtgevers ontzorgen

Wij ondersteunen opdrachtgevers met het maken van een ontwerp aan de hand van een eisenpakket, schets/voorlopig ontwerp, zowel verkeerskundig als uitvoeringstechnisch. Daarnaast denken we mee in BLVC-planvorming en nemen dit naar wens van de opdrachtgever zelfs volledig uit handen. Wij stellen voor diverse opdrachtgevers het BLVC-plan, tekeningen en het bestek/contract op.

Zo koppelen we het voorbereidings- en uitvoeringsproces aan elkaar, zodat deze goed op elkaar aansluiten. Voordeel: minder afwijkingen tijdens de uitvoering en een soepele uitvoering. Samen met onze vaste partners ontzorgen we opdrachtgevers volledig.

Grond en Sanering

GRONDVERZET VAN KLEIN TOT GROOT

Het ontgraven, verzetten, leveren en aanbrengen van grond. Bouwputten uitgraven, de oorspronkelijke grondslag vervangen en het aanbrengen van een draagkrachtige laag waarop voortgebouwd kan worden. Allemaal facetten die wij binnen de Infra projecten voor onze opdrachtgevers realiseren. Steeds vaker komen we saneringstrajecten tegen binnen de uitvoering van onze projecten. Voor deze werkzaamheden moet voldaan worden aan de huidige wet- en regelgeving, hiervoor zijn wij volledig gecertificeerd volgens de BRL 7000 (protocol 7001-7004).

Riolering

VAN HUISAANSLUITINGEN TOT COMPLEET SYSTEEM

Een goed aangelegd riool gaat langer mee, geeft minder storingen en is daarmee dan ook duurzaam. We zijn ervaren. Van het vervangen van huisaansluitingen tot het aanleggen van een compleet rioolsysteem, zowel gescheiden als traditioneel gemengde rioolstelsels. Bovendien kunnen we snel schakelen bij calamiteiten met onze eigen onderhoudsploeg.

Bestrating

ZOWEL MACHINAAL ALS TRADITIONEEL

Goed straatwerk vergt een gedegen voorbereiding, de beschikking over de benodigde machines en gereedschappen én vakmanschap. Hele woonwijken worden er door ons voorzien van nieuw, machinaal straatwerk, maar ook kleine projecten en divers onderhoud wordt door onze medewerkers vakkundig ingevuld. Daarbij kunnen we het straatwerk desgewenst volledig met behulp van ons eigen elektrisch materieel en gereedschap uitvoeren.

Asfalt

MEER MOGELIJK MAKEN

Voor zowel grote als kleine projecten voeren wij asfaltwerkzaamheden uit met onze vaste partners. Daarnaast kunnen wij voorzien in het verwijderen van bestaande asfaltverhardingen d.m.v. slopen en frezen en het toepassen van asfaltwapeningsconstructies. Tot slot voeren wij ook markeringswerkzaamheden uit, zodat we de asfaltwerkzaamheden in een totaalpakket kunnen uitvoeren.

Constructies

ontwerpen, berekeningen, tekeningen en vergunningsaanvragen

Binnen onze multidisciplinaire projecten komt het regelmatig voor dat civiele constructies onderdeel zijn van de scope. Wij voeren deze werkzaamheden uit, waarbij ook ontwerpen, berekeningen, tekeningen en vergunningsaanvragen door ons worden verzorgd. Van het sloopwerk van monumentale constructies, aanbrengen van paalfunderingen tot beton- en metselwerk.

Transport

VERVOER VAN GRONDSTOFFEN BINNEN DE WEGENBOUW

We beschikken over diverse vrachtauto’s voor het transporteren van wegenbouwmaterialen. Groot en klein, voertuigen speciaal voor het stedelijk gebied, containerauto’s met laad- en loskraan en kieper voor groot transport. De van oudsher, oorspronkelijke bedrijfsactiviteit is er nog altijd.

Inmeten, 3D / GPS

t.b.v. 3D-GPS machinebesturing

Door middel van onze eigen inmeet en uitzetdienst kunnen wij werkzaamheden voor u inmeten en uitzetten. Daarnaast kunnen wij doormiddel van het inmeten in een vroeg stadium meedenken in het toekomstig ontwerp van de openbare ruimte. Doormiddel van deze inmeting kunnen wij direct de kaders voor het nieuwe ontwerp bepalen en samen met de klant het nieuwe ontwerp opbouwen. Teven kan er aan de hand van deze inmetingen 3D modellen gemaakt worden voor machinebesturing tijdens uitvoering en kunnen er hoeveelheden, asfalt en freesplannen in beeld gebracht en uitgewerkt worden.

Inrichten bedrijfsterreinen

Bedrijfsterreinen, parkeerterreinen en nieuwbouwprojecten

Ieder type bedrijf/ projectontwikkelaar/ woningbouwvereniging heeft speciale wensen en eisen waaraan de inrichting van het terrein moet voldoen. De ervaring (zowel klein als groot projecten) binnen ons bedrijf en de combinatie jong en oud, zorgt ervoor dat wij op basis van nieuwe ideeën en ontwikkelingen kunnen meedenken in het ontwerp van uw terrein. Wij kunnen vanaf een ontwerp samen met de klant een zo optimaal mogelijke inrichting op papier zetten. Het voordeel van het meekijken in een vroeg stadium, is dat het ontwerp praktisch uitvoerbaar en efficiënt kan worden gerealiseerd. Naast dat wij zelf ontwerpen kunnen wij ook adviseren over een bestaand ontwerp, om deze samen te finetunen tot een optimaal resultaat dan wel optimale uitvoerbaarheid van de werkzaamheden. Samenvattend kunnen wij zorg dragen voor de gehele realisatie en begeleiding van uw projecten.