Duurzaamheid

ANTICIPEREN MET DE AANSCHAF VAN VEEL ELEKTRISCH MATERIEEL

We zijn ervan overtuigd op een efficiënte wijze werkzaamheden te kunnen verrichten en met zo min mogelijk energie een zo hoog mogelijk rendement te kunnen behalen. Duurzaamheid zit wat ons betreft veel meer in het efficiënt inzetten van machines, mensen en materieel.

Inzicht

ONZE EIGEN UITSTOOT IN KAART GEBRACHT

We hebben ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen en vast te leggen in een footprint en voortgangsrapportages.

Participatie

INITIATIEVEN RONDOM REDUCTIE

We nemen actief deel aan initiatieven rondom de reductie van CO₂ in de sector en ook daarbuiten. De diverse documenten behorende bij ons CO₂-reductiebeleid staan weergegeven bij de menutab downloads. Verder geven we voorlichting (Het Nieuwe Rijden, Het Nieuwe Draaien), doen we onderzoek (naar nieuwe elektrische machines en voertuigen) en analyseren we onze duurzame bedrijfsvoering (zie de Scope 3 analyse). Aanvullende algemene wetenswaardigheden over de CO₂-Prestatieladder staan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl)

Reductie

DOELSTELLINGEN EN MAATREGELEN

Om onze CO₂-uitstoot effectief te reduceren hebben we CO₂-reductiedoelstellingen en bijbehorende maatregelen opgesteld. Een uitgebreide omschrijving van zowel de bepaalde doelstellingen als de voorgenomen maatregelen is opgenomen in het Energiemanagement actieplan, te vinden bij de onderliggende CO₂-documenten die staan opgesomd bij de menutab downloads.

Projecten

AANPAK OP PROJECTNIVEAU

Ook op projectmatige basis willen we onze CO₂-uitstoot blijven reduceren. Onze samenwerkingsovereenkomst elementenverharding maakt onderdeel uit van de projecten waarbinnen we reductie zullen gaan bewerkstelligen.

Communicatie

TRANSPARANTIE OVER ONS PLAN VAN AANPAK

Jaarlijks communiceren we publiekelijk over ons energie reductiebeleid met betrekking tot het inzicht, de voortgang in reductie en participatie in een project. In onze berichtgevingen staan we uitgebreid stil bij de relevante wetenswaardigheden.

Duurzaamheid

DENKEN EN HANDELEN MET EEN DOEL

Vanuit onze eigen overtuiging, maar mede ook met het helemaal uitstootvrij willen werken zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam dit vanaf 2025 voor ogen heeft, ontstond er voor ons al geruime tijd geleden een trigger om hier vol voor te gaan. Al vele jaren zijn we actief op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Zowel wat betreft ons materieel als de benodigde brandstof.

Zo hadden we als een van de eerste aannemers een kipper met Euro 6 motor in ons wagenpark en voorzagen we onze voertuigen van de schone GTL-brandstof. Tegenwoordig beschikken we juist over heel veel elektrische voertuigen, machines en gereedschap. Onze medewerkers werken er prettig mee en het straalt uit over het hele bedrijf. Binnenstedelijk biedt het voor ons meer dan voldoende actieradius om volledig uitstootvrij te kunnen werken en de vele voordelen van het werken met elektrische voertuigen worden gezien!

Duurzaam denken en handelen komt wat ons betreft niet alleen voort uit richtlijnen, maar vooral vanuit onszelf. Snel, slim en efficiënt transport inplannen en daarmee ‘vol’ heen en ook weer terug rijden, zijn net als het carpoolen van onze medewerkers zaken die bij ons al jaren standaard zijn. Duurzaamheid gaat wat ons betreft veel verder. Zo gaan we duurzaam om met ons personeel door waar mogelijk de arbeidsintensiteit te verlichten en de werkwijze bij de uitvoering van de projecten te overdenken en zo nodig aan te passen. We denken duurzaam mee met onze opdrachtgevers door bijvoorbeeld straatwerk in de openbare ruimte regenbestendig te ontwerpen en uit te voeren door een combinatie van groen- en buffervoorzieningen. We geloven in duurzame oplossingen naast de traditionele inrichting en we pionieren met de aanschaf van onze grote machines die elektrisch worden aangedreven. Het is immers mogelijk, zo weten we inmiddels uit eigen ervaring, om hetzelfde werk te maken met elektrische machines met beperkte accucapaciteit. Anders werken door efficiënt inplannen van de inzet loont.